logotip-transp

O nas

Osebna izkaznica

Naziv: Fotoklub F8
Sedež: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Atelje Foto kluba F8: Stari trg 17, 3320 Velenje

E-naslov: fotoklubf8@gmail.com in info@fotoklubf8.si

Matična številka: 4061306000
Davčna številka: SI56 6100 0000 6878 132

Leto ustanovitve: 2014
Število članov: 18
Predsednik: Marjan Klepec

Članstvo v ostalih asociacijah:
Fotografska zveza Slovenije,
Zveza kulturnih društev Šaleške doline

Glavne aktivnosti

Foto klub F8 je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se, na podlagi osebnih nagnjenj in naklonjenosti do fotografije, prostovoljno vključujejo v klub. V ustanovitvenem aktu oz. Statutu imamo opredeljene naslednje glavne dejavnosti kluba:
 • vzgojna dejavnost, ki se izkazuje predvsem na skupnih klubskih večerih, fotografskih izletih in drugih oblikah organiziranega druženja ter uporabi fotografskega ateljeja,
 • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov kluba, ki se izkazuje predvsem z omogočanjem strokovnega izpopolnjevanja na tečajih, seminarjih ali drugih oblikah pridobivanja znanja ter ob študiju fotografske literature in revij,
 • organiziranje rednih klubskih razstav,
 • razstavna dejavnost, ki zajema sodelovanje na tekmovalnih razstavah, organizacijo in izvedbo razstav gostujočih domačih in tujih razstavljavcev,

Kratka zgodovina

Člani kluba so različnih starosti in se ukvarjajo s fotografsko dejavnostjo različnih vrst. Dejavnost kluba je po začetnem zagonu, predvsem v koronskem času nekoliko zastala in se ponovno zagnala po zadnjih srečanjih oz. zboru članov. Dosedanje aktivnosti kluba so bile poleg individualnega dela oz. ustvarjanja na različnih področjih, ki obsegajo vse od studijske, naravoslovne, pokrajinske, portretne, umetniške, makro, reportažne, popotniške, IR fotografije ter ostalih področij fotografije. Člani so svoje aktivnost izvajali individualno in skupinsko po interesnih področjih. Ena izmed rednih fotografskih aktivnosti je bil tako imenovan FOTO IZZIV, kjer smo fotografi mesečno izvajali fotografije na v naprej določeni temi, jih skupaj medsebojno ocenili in tudi analizirali oz. komentirali. Uspešno smo predstavljali svoja dela na razstavah in ostalih predstavitvah del in sicer:
 • Individualne in skupinske razstave v galerijah oz. razstaviščih v Velenju Fbunker, Muzej Velenje, Knjižnica Velenje, Max club, skupaj 16 razstav,
 • Skupinska razstava v Zagorju,
 • Skupinske razstave v prostorih hotela v Terme Topolšica skupaj 6 razstav,
 • Objave v tiskanih medijih npr. Digitalna kamera, revija Lovec, časopisi,..
 • Foto monografiji dve članov,
 • Sodelovanje na foto natečajih v Sloveniji in tujini,
 • Dražba fotografij v humanitarne namene.

Program

V letu 2022 smo si po ponovno »oživitvi« dela zastavili ambiciozen srednjeročni načrt z naslednjo  usmeritvijo:
Vizija kluba  je, da Fotoklub F8 postane bolj prepoznaven klub, ki goji širok razpon in  kvalitetno fotografijo, v obliki  vzpodbujanja  kreativnosti ter s tem napredka članov kluba.

Vse aktivnosti na katerih temelji program se  izvajajo na osnovi odprte komunikacije, vzajemnosti in enakopravnosti.
Klub se mora usmeriti v širšo okolico in v razvoj fotografske umetnosti, ki bo doprinesla k rasti in kvalitetnem razvoju potencialov članov kluba in okolja v katerem  klub deluje.
Program je pripravljen na podlagi statuta in načel delovanja kluba z namenom razvoja obstoječih praks in dodajanja novih.
Program predstavlja strateški dokument, ki se lahko sproti posodablja in služi kot osnova za pripravo operativnih  letnih načrtov dela.
Področja in cilji se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, vse v cilju zviševanja kvalitete delovanja, razvoja fotografskega delovanja. Vse omenjeno pa povečuje kvaliteto dela, prepoznavnost kluba, povečanja članstva ter nenazadnje zagotavljanje večje finančne stabilnosti kluba.

Product has been added to your cart